OCMW start met klachtendienst

WEMMEL РWie niet tevreden is over het (niet-)optreden van de OCMW-diensten kan hiervoor voortaan een klacht indienen. Dit kan zowel per brief als e-mail. Brieven stuur je naar OCMW Wemmel, t.a.v. de klachtencoördinator, de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel. Anonieme of vage klachten worden niet behandeld. Ook klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure of die niet voor het OCMW bestemd zijn, worden ontontvankelijk verklaard en dus niet behandeld. Het moet ook gaan over gebeurtenissen die niet langer dan 6 maanden geleden gebeurden. Het volledige reglement kan je raadplegen via de gemeentelijke website www.wemmel.be.

Bron: Het Nieuwsblad, 22 oktober 2012