Nog steeds geen witte rook in Wemmel

De coalitiegesprekken tussen de twee grote blokken in faciliteitengemeente Wemmel schieten ondanks de installatie van de gemeenteraad vorige week geen millimeter op. Zoals bekend haalden bij de gemeenteraadsverkiezingen de Vlaamse eenheidslijst WEMMEL en de overwegend Franstalige lijst LVB beiden 12 zetels op 25. De resterende zetel werd behaald door een FDF-verkozene op een UF-lijst.

Tijdens een geheime stemming werd vorige week met 12 stemmen op 25 Walter Vansteenkiste (WEMMEL) aangeduid als waarnemend burgemeester. Gisteravond werd zijn partijgenoot Armand Hermans unaniem aangesteld als waarnemend OCMW-voorzitter. WEMMEL heeft in het OCMW in tegenstelling tot de gemeenteraad de meerderheid van de zetels.

“De beleidscontinuïteit is door de aanstelling van de waarnemende burgemeester verzekerd. Ik tracht momenteel de gemeente zo goed mogelijk te besturen. De schepenen zijn in een faciliteitengemeente rechtstreeks aangeduid en tussen hen is een bevoegdheidsverdeling afgesproken. Tussen de twee grote blokken wordt thans verder onderhandeld om een coalitie te vormen en de overige functies zoals burgemeester aan te duiden”, aldus Vansteenkiste.

“Net als voorheen willen we eerst praten over een inhoudelijk degelijk beleidsakkoord en pas dan mandaten verdelen. Ondanks de installatie van de gemeenteraad zit er echter nog steeds geen schot in de onderhandelingen. Als de patstelling muurvast blijft, kan de bevoegde Vlaamse minister eventueel een regeringscommissaris sturen of zelfs een burgemeester benoemen. Ik vermoed dat de onderhandelingen in Wemmel onder meer geblokkeerd worden door de nationale politiek en we niet snel een akkoord krijgen zolang het blijft botsen tussen N-VA en Franstalig België”, besluit Vansteenkiste als onafhankelijke.

Bewerkt door: demorgen − 8 januari 2013  − Bron: belga.be