Nog geen akkoord over burgemeester

WEMMEL – De onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur en de aanduiding van een burgemeester in Wemmel zitten muurvast. De Lijst Burgemeester-Liste du Bourgemestre (LB) van burgemeester Chris Andries behaalde twaalf van de 25 zetels, net als de Lijst Wemmel van Walter Vansteenkiste die eveneens twaalf van de 25 zetels binnenhaalde.

Cyntha Kiss (UF-FDF) behaalde één zetel, maar liet in ‘Le Soir’ weten dat ze niet met de Lijst Wemmel in zee kan gaan omdat daar drie verkozenen van N-VA op staan. ‘Dat is een probleem, want N-VA staat haaks op de ideeën van mijn partij’, aldus Kiss. Walter Vansteenkiste van de Lijst Wemmel antwoordde dat ‘de drie verkozenen van N-VA niet als een bedreiging mogen worden gezien. Ze hebben zich akkoord verklaard met ons programma’, klinkt het.

Cynthia Kiss liet daarop weten dat ze ook niet in zee wil gaan met LB, zolang daar geen duidelijkheid is over de positie van burgemeester Andries. ‘Ik onderhandel pas als de leden van de LB-lijst op één lijn staan. Nu is het duidelijk dat niet iedereen zich achter Chris Andries schaart binnen LB’, weet Kiss.

Schepen en gemeenteraadsvoorzitter Bernard Carpriau (LB-MR) geeft toe dat de onderhandelingen zeer moeilijk zijn, en zegt ook ‘dat er niets ter tafel ligt.’

‘Wemmel is op politiek vlak een moeilijke gemeente. Afgelopen legislatuur is dat ook duidelijk geweest met verdeelde stemmingen over agendapunten op de gemeenteraad. Wettelijk gezien moeten we op 20 december een voordracht van een burgemeester op papier klaar hebben. Op 2 januari zou dan de gemeenteraad die voordracht moeten bevestigen. Ik hoop dat we tegen dan een akkoord hebben’, aldus Carpriau.

Vorige legislatuur werd er verschillende keren met wisselmeerderheden op de gemeenteraad gestemd. In 2006 begon Marcel Van Langenhove als burgemeester zelfs met een minderheidskabinet, gesteund vanuit de oppositielijst WEMMEL. Drie jaar later vormde Chris Andries een nieuwe meerderheid tussen LB en het Franstalige IC. Maar hoe het nu verder moet, is zeer onduidelijk.

Het Nieuwsblad, 7 november 2012