Net ontdekt: website ‘Ik ga vreemd!’

De ‘Ik ga vreemd’-website verzamelt alle initiatieven die gericht zijn op interculturele uitwisseling tussen Vlamingen en Nieuwkomers.  Je kan op twee manieren vreemd gaan. Je kan als groep of vereniging een andere groep ontmoeten en je kan als individu deelnemen aan verschillende activiteiten of projecten. De website is een initiatief van VAKA/Hand in Hand, de Vereniging voor Vrede en Verdraagzaamheid. 

 

Het achterliggende idee
Door ‘ontmoeting’ als methodiek centraal te stellen hopen wij dat mensen die misschien niet altijd met elkaar in contact staan de mogelijkheid krijgen om elkaar wel te leren kennen – en liefst op een zo persoonlijk mogelijke manier. Want in het luisteren naar persoonlijke verhalen schuilt een opening tot begrip.

Daarom ook stopt deze website niet bij het puur praktische aanbod dat zowel groepen als individuen in staat stelt om tot daadwerkelijke ontmoeting te komen. Op deze site vindt u ook verdere achtergrondinformatie, een lijst met methodieken, downloads en campagnemateriaal.

Kies je er voor om vreemd te gaan met je groep of vereniging?
Dan bepaal je eerst in welke provincie je vreemd wil gaan. Vervolgens moet je een keuze maken uit één van de verschillende groepen die jou uitnodigen om bij hen vreemd te gaan. Heel vaak bestaat het aanbod uit de mogelijkheid om door samen te eten elkaar te ontmoeten, maar niet altijd. Aan je groep om te kiezen wat het beste past.

Kies je er voor om vreemd te gaan als individu?
Danis er de mogelijkheid om te kiezen voor één van de ontmoetings- en uitwisselingsactiviteiten in de kalender of je aan te sluiten bij projecten die zich specifiek op individuen richten. Op deze site vind je immers zowel een overzichtelijke kalender die de verschillende interculturele activiteiten uit heel Vlaanderen samen brengt als een overzicht van de verschillende projecten in de verschillende provincies die proberen van Vlamingen en nieuwkomers dichter bij elkaar te brengen.

Meer info: www.ikgavreemd.be