Na Antwerpen ook witte rook in Wemmel?

Zondagnamiddag liet een tweet stof opwaaien rond de coalitievormingen in Wemmel. Het bericht maakt gewag van een akkoord waarbij Carpriau en Jonckheere het burgemeesterschap zouden delen, en Kiss en aftredend burgemeester Andries de leiding over vzw Pro Humanitate zouden delen.

Hoewel het slechts één tweet is, en verre van een officiële verklaring betreft, brengt het zeker animo rond de trage coalitievormingen in Wemmel. Of de tweet de waarheid vertelt, zal in de toekomst moeten blijken…

Bron: www.wemmelaar.be

Ter info. Lijst W.E.M.M.E.L heeft niets vernomen over deze uitslag. Als er werkelijk witte rook is, melden we het graag.