Meer blauw op straat samen met de politiezone AMOW

Lijst W.E.M.M.E.L gaat voor een ‘positieve’ samenwerking met de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). Contacten en overleg met de politiezone moeten gaan over veiligheid (!) en niet over bijvoorbeeld het taalgebruik op de politiewebsite, het voortdurend discussiëren over een overstap naar een andere (Brusselse) politiezone of zelfs het oprichten van een monozone Wemmel.

De lijst van de huidige burgemeester (LB) wil de mogelijkheid ‘laten onderzoeken’ om een monozone te installeren voor Wemmel. Nochtans is de uitkomst reeds gekend. Een monozone is onbetaalbaar (+/- 500 euro per inwoner tegenover +/- 110 euro nu) en gaat volledig in tegen de algemene federale tendens. Daarnaast zou dergelijk initiatief onze gemeente opnieuw isoleren. Ook de kritiek dat Wemmel ‘anders’ zou zijn dan de andere gemeenten binnen de politiezone klopt niet. De gemeente Asse, en dan vooral Zellik, heeft een vergelijkbare grens met de hoofdstad en staat dus voor dezelfde uitdaging als onze gemeente.

Voor wat betreft de installatie van veiligheidscamera’s. Het eerste project camera’s ( 12 camera’s voor 200.000 euro ) werd door ons aanvankelijk gesteund. Het huidige project (23 camera’s voor 500.000 euro!!) is voor ons op alle vlakken van het goede te veel en zeker niet zaligmakend. Te duur, te omslachtig, te weinig garantie op effectief resultaat. Daarbij komt nog dat er sinds het eerste gemeenteraadsbesluit in 2010 weinig beweging in dit project zit. Veel infrastructuuraanpassingen zijn nochtans niet nodig, aangezien het netwerk vooral draadloos werkt. Waarschijnlijk stoelt het getreuzel  op financiële redenen. De rekening 2012 kan een dergelijke investering mogelijk niet aan en dus wordt de kost verschoven naar 2013. De recente belastingsverhoging, die de gemeentekas in 2013 zo’n 500.000 euro nieuwe inkomsten zal bezorgen, zal dus integraal naar het cameraproject gaan.

Wat is dan ons alternatief? Als Lijst W.E.M.M.E.L willen we vooral investeren in meer zichtbaar – en door de burger beter herkend – blauw op straat door o.a. een uitgebouwde wijkwerking. Wijkagenten en hun werking zijn onvoldoende gekend. De gemeente moet hiervoor initiatieven nemen. Daarnaast is het belangrijk om de gemeentelijke dienst gemeenschapswachten uit te bouwen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor een betere communicatie met de burgers op het vlak van preventie, melding van overlast … Elke wijk heeft ook andere specifieke noden. Het is onze taak als gemeentebestuur om hier samen met de politie op in te spelen.

Artikel over het veiligheidsthema in Le Soir van 22 september:
http://archives.lesoir.be/les-cameras-de-surveillance-font-campagne-a-wemmel_t-20120922-023QH6.html?query=wemmel&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=wemmel&pos=0&all=2166&nav=1

Version française

Plus de présence policière en rue avec la zone de Police AMOW 

La Liste W.E.M.M.E.L. prône une collaboration positive avec la zone de Police AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk et Wemmel). Les réunions organisées avec la zone de Police doivent concerner la sécurité et pas , par exemple, la langue du site internet de la Police, le ralliement à une autre zone de police (Bruxelles) ni même la création d’une zone de police propre à Wemmel. Une zone dédiée uniquement à Wemmel est impayable (environs 500 € par habitant, au lieu des 110 € actuels). De plus, une telle initiative contribuerait à isoler notre commune à nouveau.

A propos de l’installation des caméras de surveillance. Nous avons soutenu le projet initial (12 caméras pour un budget total de 200.000 €). Le projet actuel (23 caméras pour un coût total de 500.000 €) est à tout point de vue excessif. Le mieux est l’ennemi du bien. Trop onéreux, trop ambitieux et ne donnant pas assez de garanties sur le résultat. De plus, depuis la décision communale prise en 2010  le projet n’a, pour ainsi dire, guère avancé.  Le budget 2012 n’étant pas suffisant, on postpose la dépense sur le budget 2013. La récente augmentation des impôts communaux qui devraient rapporter 500.000 € aux caisses communales, ira donc intégralement au projet des caméras de surveillance.

Que proposons-nous à ce sujet ? La Liste W.E.M.M.E.L. veut surtout investir sur une plus grande présence de gardiens de la paix dans les rues de la commune. Ceci serait réalisable grâce à une meilleure coordination entre les agents des différents quartiers. La commune doit augmenter la présence des vigiles de quartier. Chaque zone de Wemmel à des besoins spécifiques. En tant que gestionnaire communal, en collaboration avec la Police, c’est notre devoir de considérer cet aspect.