Mediacampagne voor vlot verkeer

LEUVEN – De provincie Vlaams-Brabant is maandag ook gestart met een nieuwe mediacampagne ‘Vlot Vlaanderen’ en zet daarbij haar advies aan de Vlaamse overheid extra kracht bij. Met radiospotjes, advertenties in de kranten en met de website www.vlotvlaanderen.be wil de provincie duidelijk maken dat heel Vlaanderen last heeft van de files rondom Brussel en dat een oplossing zich opdringt. Die kan dan gevonden worden in een multimodale aanpak van de weginfrastructuur, een kwalitatief aanbod van openbaar vervoer, stimuleren van verplaatsingen per fiets en slimme maatregelen zoals dynamisch verkeersmanagement.

‘We willen de publieke dialoog op gang brengen en een draagvlak creëren voor de oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Iedereen kan deelnemen aan het debat via Facebook (www.facebook.com/vlotvlaanderen) of Twitter (#vlotvlaanderen)’, klinkt het bij Julien Dekeyser (Open VLD). De campagne is een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en RESOC.

(zie ook http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/nieuws-vlotvlaanderen.jsp?startId=tcm:5-38-4)

Het Nieuwsblad, 12 december 2012