Veiligheidscamera’s zijn geïnstalleerd

De veiligheidscamera’s en nummerplaatlezers hebben de voorbije weken allemaal een plaatsje gekregen in de gemeente.

Een vijftal vaste camera’s zijn opgehangen aan drukke en centrale verkeersknooppunten in Wemmel zoals Zijp – Bosch, Robberechtsstraat – rotonde Neerhoflaan, Dries – Vanden Broeckstraat, Faymonvillesquare en Steenweg Op Brussel – Obberg.

Daarnaast zijn er ook camera’s die de voertuigen moeten visualiseren die Wemmel via de hoofdassen in- en uitrijden, met bijzondere aandacht voor verkeer van en naar de Ring. Die staan op de Limburg Stirumlaan – RO, Astridlaan / Cdt De Blockplein, brug Panoramalaan, Rassel richting Meise en Zijp. Daar zijn ook camera’s bij met automatische nummerplaatherkenning, bijvoorbeeld aan het begin van de Limburg Stirumlaan , Cdt De Blockplein, Rassel, Windberg en Zijp.

Ten slotte is er ook een reeks camera’s geplaatst aan vandalisme- , diefstal- en overlastgevoelige locaties. Het gaat om het Marktplein, Gemeentehuis (Dr. H. Folletlaan), sportcomplex / jeugdhuis (Obberg – Steenweg Op Brussel) en sporthal Dijck.

In totaal gaat het om een twintigtal toestellen. Het cameraproject moet het veiligheidsgevoel van de bevolking vergroten, criminele feiten verminderen en de opsporing en bestraffing van daders van criminele feiten makkelijker maken.

Bron: www.wemmel.be

Version française

Les premières caméras de sécurité et les lecteurs de plaques d’immatriculation tant attendus ont été installés à Wemmel.

Cinq caméras ont été installées à des carrefours routiers très fréquentés et centraux de Wemmel comme les carrefours Zijp – Bosch, Rue Robbrechts – rond-point Avenue Neerhof, Dries – Rue Vanden Broeck, Chaussée de Bruxelles – Obberg et sur le Square de Faymonville.

Des caméras ont également été installées afin de visualiser le trafic entrant et sortant de Wemmel, et plus particulièrement celui en provenance et en direction du ring. Elles ont été installées sur l’Avenue de Limburg Stirum à hauteur du ring, l’Avenue Reine Astrid/ Place Cdt De Block, le pont de la Rue du Panorama, la Rassel en direction de Meise et le Zijp. Des caméras équipées d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation ont également été installées, par exemple au début de l’Avenue de Limburg Stirum, sur la Place Cdt De Block, sur la Rassel, le Windberg et le Zijp.

Pour terminer, plusieurs caméras ont également été installées aux endroits sujets au vandalisme, aux vols et aux nuisances. Il s’agit du Markt, de la maison communale (Av. Dr. H. Follet), du complexe sportif/ de la maison de jeunesse (Obberg – Chaussée de Bruxelles) et du hall des sports Dijck. Au total, une vingtaine de dispositifs ont été installés.
Le projet des caméras de surveillance a pour but de renforcer le sentiment de sécurité de la population, de réduire le taux de criminalité et de faciliter la détection et la punition des auteurs de faits criminels.

Source: www.wemmel.be