Paula De Visscher - Van den Heuvel

Paula De Visscher – Van den Heuvel

  • Moeder van Jan (44), Vik (41), Raf (38)
  • Oma van Mirte (14), Ieme (13), Gus (10) en Bas (4)
  • Woont in Wemmel sinds 1939
  • Politieke ervaring: gemeenteraadslid (2000–2006) en OCMW-raadslid (2006–2012)
  • Actief in ACW (voorzitster), Ziekenzorg (secretaris), Ziekenzorg (vrijwilliger) en OKRA. Ex-voorzitter KAV.

Iedereen mee in Wemmel, onze gemeente

Wemmel kent een sterk wisselende bevolking. Het is dan ook belangrijk dat we nieuwe inwoners goed ontvangen, opvangen en wegwijs maken in onze Vlaamse wetgeving. Omdat ik al heel mijn leven begaan ben met mijn medemens wil ik hen hierbij zo veel mogelijk helpen. Ook mindervaliden meer mogelijkheden geven en kansarmoede opsporen en bestrijden past in dit plaatje, net als een betere uitbouw van het sociaal huurkantoor.

Als senior vind ik het belangrijk dat zij die dat wensen de mogelijkheid hebben om levenslang thuis te blijven wonen. Daarom is het belangrijk om de thuiszorgdiensten bekend te maken. Maar laat ons ook de jeugd niet vergeten. Zij zijn onze toekomst. Naast het investeren in kinderopvang en onderwijs, is het ook belangrijk om het openbaar vervoer uit te breiden en een degelijke voet- en fietspaden aan te leggen. Zo kan jong en oud zich veilig verplaatsen in en rond Wemmel.