Paul Van Den Brande

Paul Van Den Brande

  • Man van Lea Moerenhout
  • Papa van Wouter (28), Peter (24), Kathleen (23) en Ellen (21)
  • Woont in Wemmel sinds 1980
  • Werk: administratief medewerker Haven Van Antwerpen
  • Actief in de Wemmelse politiek sinds 2000
  • Politieke ervaring: 2 legislaturen als OCMW-raadslid, ondervoorzitter van Open VLD Wemmel, beheerder PWA Wemmel
  • Actief in Willemsfonds (voorzitter), Liberale Mutualiteit van Brabant (bestuurslid), tennisclub BTC en KVK Wemmel (lid), ACLVB (afgevaardigde)

Sociale politiek op mensenmaat, mijn ambitie

Omwille van mijn brede sociale interesse ben ik voor de derde maal kandidaat voor de OCMW-raadsverkiezingen.

Mijn aandacht gaat vooral uit naar alle zwakkeren in onze samenleving. Het is een essentiële taak van het OCMW om leefloners en werklozen in het arbeidsproces te laten integreren. Vandaar mijn pleidooi voor een doorgedreven sociale tewerkstelling.

Veel kansarmen hebben echter een extra duwtje in de rug nodig. Dat kan bijvoorbeeld door taalcursussen aan te bieden. Een succesvolle integratie is slechts mogelijk met een zekere talenkennis.

De verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum is voor mij eveneens een prioriteit. Het doel is om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven. Het OCMW heeft hier een belangrijke functie. Een goede omkadering bieden, is noodzakelijk.