Marc Joseph

Marc Joseph

  • Echtgenoot van  Mia De Turck
  • Papa van Dries (26)
  • Woont in Wemmel sinds 1986
  • Studies: technicus elektro-mechanica
  • Werk: after-sales engineer
  • Politieke ervaring: lid van N-VA Wemmel sinds 2006
  • Actief in Pasar – bruisend Wemmel, fotoclub De Korrel (stichter) en het Davidsfonds (lid)

Meer aandacht voor de minstbedeelden

Ik hoop samen met Lijst W.E.M.M.E.L  een grotere stempel op het beleid van het OCMW in Wemmel te drukken. Ik ben er immers van overtuigd dat hier op een andere manier met de opgelegde spelregels kan omgegaan worden. Zo ijver ik voor het beter uitbouwen en controleren van de opvang van mensen die voor diensten, opvang of steun een beroep doen op het OCMW. Zo kunnen we de enorme uitgaven die hieraan verbonden zijn zo goed mogelijk beheren en beheersen.