Louis Waxweiler

  • Naam: Louis Waxweiler
  • Leeftijd: 67 jaar
  • Partner van Dina Van Maele
  • Woont in Wemmel sinds 1950
  • Werk: Gewezen postbode (1969-1983) en controleur tot aan mijn pensioen in 2008.
  • Politieke ervaring: 26 jaar OCMW-raadslid
  • Engagement: Actief in Open Vld Wemmel. Voormalig jeugdscheidsrechter bij de Belgische Voetbalbond.

Waarom ben ik kandidaat voor LB Wemmel? Ik ben een Wemmelaar, en was als postbode nauw met Wemmel verbonden. Ik zet me in voor een correcte werking van het OCMW, en zorg er graag mee voor dat de middelen op een rechtvaardige manier worden uitgegeven. De zorg en de diensten van het OCMW zijn broodnodig, zodat elke Wemmelaar die het nodig heeft, kan worden geholpen. Daarnaast vind ik dat we er met zijn allen naar moeten streven om op een humane manier samen te leven, en wil ik me sterk engageren voor personen met een beperking. Zij moeten onder meer een betere toegang tot openbare gebouwen krijgen.