Jeannine Van Langenhove - Huygens

Jeannine Van Langenhove – Huygens

(Version française)

  • Vrouw van Marcel Van Langenhove
  • Werk: was 36 jaar zelfstandige algemene voeding in Wemmel
  • Woont in Wemmel sinds 1944
  • Actief in Okra, liberale vrouwen

Meer doen dan enkel steunen

Wat opvalt bij lijst W.E.M.M.E.L is het engagement bij de kandidaten: jongeren, gezinnen met kinderen, senioren, huisvrouwen, carrièremensen en alleenstaanden. Iedereen wil meer doen dan enkel steunen. Dat is ook mijn motivatie. Indien u mij de kans geeft, werk ik graag actief mee aan een sterk Wemmels project.

We moeten tijdens de komende legislatuur rekening houden met onze sterk verouderde bevolking. Meer serviceflats zijn nodig om een antwoord te bieden op de ellenlange wachtlijsten in de residentie. Ook alleenstaanden zonder kinderen of familie krijgen mijn volle aandacht. Zij hebben vaak niet zoveel contact met de buitenwereld. Het is onze taak om hen uit hun isolement te halen en te betrekken bij het sociale leven in onze gemeente. Dit is geen makkelijke opdracht,  maar door initiatieven te nemen als bijvoorbeeld de telefoonster (die alleenstaanden regelmatig opbelt om te kijken hoe het gaat, n.v.d.r.) zetten we wel stappen in de goede richting. Die piste moeten we verder uitbouwen.