Jacqueline Moreau

  • Naam: Jacqueline Moreau
  • Leeftijd: 59 jaar
  • Partner van Frederik Vanden Bossche
  • Mama van Nico (40)
  • Woont in Wemmel sinds haar geboorte in 1959
  • Werk: Bediende
  • Actief in de Wemmelse politiek sinds 2006
  • Politieke ervaring: Gemeenteraadslid sinds 2007
  • Engagementen: Voorzitster Senioren Wemmel

Ik ben kandidaat voor LB Wemmel omdat ik me actief wil inzetten voor mensen die het nodig hebben. Ik hou van contact met mensen, ben graag onder de mensen, en ben tevreden als ik mensen kan helpen. De vereniging ‘Senioren Wemmel’ (waar ik voorzitster van ben) brengt mensen samen tijdens ontspannings- en kaartnamiddagen, en organiseert bezoeken en uitstappen. Ervaring die ik ook graag ten dienste van het Lokaal Dienstencentrum wil stellen.