Kunnen EU-burgers deel uitmaken van een OCMW-raad?

Op 21 december 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 20 december 2012 tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dat een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, niet-Belg, toelaat in de OCMW-raad. Deze wet treedt in werking op 31 december 2012. Deze wet heeft dus zijn impact op de samenstelling van de nieuwe OCMW-raden in België en dus ook Vlaanderen.

Door deze wet kunnen niet enkel Belgen, maar ook andere EU-onderdanen nu tot lid of opvolger van de OCMW-raad gekozen worden.

De regeling heeft uiteraard geen impact op de randgemeenten en Voeren, waar de verkiezingen reeds hebben plaatsgevonden. Men moet immers aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen op de dag van de algehele verkiezing van de OCMW-raad. Ook voor de opvolgers is die vereiste gesteld en dus zal er, voor wat betreft de randgemeenten en Voeren, ook geen Europese niet-Belg een OCMW-raadslid kunnen opvolgen in de loop van de legislatuur.

Europese burgers kunnen reeds zetelen in de gemeenteraad, maar ook voor het OCMW is dit nu dus mogelijk (behoudens voor Voeren en de randgemeenten voor wat betreft de legislatuur 2013-2018). Deze ongelijkheid tussen gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden wat betreft de verkiesbaarheidsvoorwaarden, is nu opgeheven.

Bron: www.vlaanderen.be/binnenland