Jeugd aan zet

Zelfbewuster dan ooit tevoren weten kinderen en jongeren bijzonder goed waarvoor ze staan en wat ze willen. Een leuke job, een eigen woning, maar vooral een fijne plek om te leven. En dat het liefst in een bruisende gemeente met veel speelruimte, een groene omgeving en veilig verkeer. Thuis, op school of in een van de vele jeugd-, sport- en cultuurverenigingen praten de jongeren over die toekomst.

‘Zal ik in Wemmel kunnen blijven wonen? Hoe lang ben ik later onderweg naar het werk? Hoe combineer ik dit met mijn gezin? Is er voor mijn kinderen plaats in het kinderdagverblijf en in de scholen? Hebben we een vaste ontmoetingsplek om onze vrije tijd in door te brengen en is er ruimte om te fuiven? Is het engagement van de vrijwilligers van vandaag er morgen ook nog?’

Fundamentele vragen waarop de antwoorden vervat zitten in een van de belangrijkste kerntaken van een  gemeentebestuur: het uitbouwen van een kwaliteitsvol jeugdbeleid. Beleid voeren voor kinderen en jongeren stopt niet bij het verlenen van logistieke steun en het organiseren van activiteiten. Aandacht voor jeugd vertaalt zich in elke beslissing, in elk reglement en in elke euro die geïnvesteerd wordt in de gemeente. Jeugd aan zet, de Wemmelaars van de toekomst.

Wies Herpol
Kandidaat Lijst W.E.M.M.E.L

Version française
Mener une politique envers les enfants et la jeunesse ne se limite pas au support logistique et à l’organisation d’activités. Soigner la jeunesse se traduit par chaque décision prise, chaque règlement rédigé et chaque euro investi dans la commune. La jeunesse en avant, les wemmelois du futur.