Jaarverslag LDC Eureka

LDC centrumraadHet jaarverslag 2012 van het LDC EUREKA werd eind februari uitgebreid toegelicht aan de Centrumraad en Voorzitter. In 2012 organiseerde het LDC in totaal  462 activiteiten die voornamelijk mee georganiseerd of begeleid worden door een hele ploeg enthousiaste vrijwilligers. Zij worden op 8 maart bedankt voor hun inzet met een heus vrijwilligersfeest in de Residentie.

In 2012 organiseerde het LDC in totaal  462 activiteiten:  170 van recreatieve aard, 11 informatieve en  281 vormende voor in totaal 6.578  deelnames ten opzichte van 6.226 in 2011. Het aantal unieke deelnemers daalde licht van 701 (235 mannen en 466 vrouwen) in 2011 naar 681 (216 mannen en 465 vrouwen) in 2012. De Wemmelaars zijn goed voor 5.954 deelnames of  90,51%. De best vertegenwoordigde leeftijdsgroep is deze tussen 60 en 80 jaar en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 66,3 jaar

Door infrastructurele problemen met het computerpark bleef de vorming basiscursus computer licht onder de verwachtingen. De organisatie van informatieve activiteiten wordt dan telkens weer bemoeilijkt door de taalproblematiek.

In februari 2006 startte het Lokaal Dienstencentrum (LDC) met het organiseren van activiteiten en dienstverlening. Een aanvraag tot erkenning en het beleidsplan werden eind oktober 2008 overgemaakt aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Omwille van voornamelijk infrastructurele redenen in de Residentie Geurts werd echter geen erkenning en dus ook geen subsidiëring bekomen. Eind 2008 werd een centrumraad, bestaande uit gebruikers en vrijwilligers van het LDC, opgericht. Wegens het vertrek van de toenmalige centrumleider duurde het nog tot eind 2011 voor de eigenlijke opstart door de verkiezing van de huidige leden.

De huidige Centrumraad bestaat uit Raffy Van den Heuvel, Jos Vergauwen, Charles Keghels, Lisette Merens, Jean Jacobs, Josette Derycke, Germaine Van Lint, Chantal Aerts, Fons Van Ransbeeck, Hortentia Polspoel, Jean Bosmans en Maureen Waxweiler. Hun mandaat loopt nog tot eind 2013. De Centrumraad wordt dan opnieuw samengesteld door een open oproep naar potentiële kandidaten.