Investeren in mobiliteit

Wemmel is een ‘door-rij-gemeente’, maar cynisch genoeg kampen we met een moeilijke verkeersdoorstroming. Elke dag neemt het aantal wagens in onze gemeente toe. Het is tijd om meer werk te maken van een coherente uitvoering van het mobiliteitsplan, met een focus op veilige fiets- en voetpaden langs heraangelegde school- en woon-werkroutes én aandacht voor de parkeerproblematiek.

Alternatieven zoals het openbaar vervoer, carpoolen en de fiets krijgen onvoldoende aandacht in onze gemeente. Wemmel heeft de afgelopen jaren wel enkele fietspaden heraangelegd (o.a. Nerviërslaan), maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Als we de ‘missing links’ in het fietsnetwerk willen wegwerken, zullen we de financiële steun van andere overheden kunnen/moeten gebruiken. Sensibiliseringsacties en proefprojecten (zoals bijv. cambio: auto’s delen) komen amper aan bod. De effecten van het invoeren van het betalend parkeren in de omgeving van het Koning Boudewijnstadion en de metrostations in Laken op Wemmel moeten nog blijken, maar los daarvan vormt afrit 8 en het bijhorende sluipverkeer in de Wemmelse buurten nog altijd een knelpunt. En er is uiteraard ook de problematiek van het stationeren van vrachtwagens (Romeinse Steenweg) dat aangepakt moet worden. Kortom, geen gebrek aan uitdagingen, maar tegelijk ook kansen op het vlak van mobiliteit. Die moeten we grijpen om vlot en veilig verkeer in onze gemeente te verzekeren.

Wies Herpol
6e plaats – gemeenteraad