Installatievergadering OCMW op 7/1

De installatievergadering van het OCMW vindt plaats op maandag 7 januari om 20 uur in de lokalen van het OCMW (dienstencentrum residentie Geurts eerste verdieping, Prins Boudewijnlaan, 12 te Wemmel).

 Agenda:

  1. Kennisgeving van de verkiezing van de OCMW raadsleden en de leden van het vast bureau en het onderzoek van de geloofsbrieven.
  2. Eedaflegging en installatie van de OCMW-raadsleden
  3. Verkiezing van de kandidaat-voorzitter via geheime stemming
  4. Aanwijzing van een raadslid om in afwachting van de benoeming van de voorzitter, het ambt van voorzitter waar te nemen.
  5. Beslissing tot het oprichten van bijzondere comités
  6. Aanstelling van de ontvanger als financieel beheerder