Installatievergadering 11 raadsleden OCMW

De installatievergadering, deze keer met ruime publieke belangstelling gevolgd, voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verliep zonder noemenswaardige problemen. In tegenstelling tot de verkiezing van de gemeenteraadsleden behaalde lijst W.E.M.M.E.L de absolute meerderheid bij de rechtstreekse OCMW verkiezingen met 6 zetels ten opzichte van 4 voor LB en 1 zetel voor U.F. De verkozene van UF, mevr. Kiss verkoos haar mandaat niet op te nemen. Haar plaats wordt ingenomen door dhr. Buyse, eerste opvolger met 58 voorkeurstemmen. Alle raadsleden hebben de eed afgelegd. 

Voorzitter nog niet benoemd!
Ondanks deze ruime meerderheid en de vlekkeloze installatievergadering is de OCMW voorzitter nog niet officieel benoemd. De correct ingediende voordrachtakte voor Dhr. Hermans werd niet in behandeling genomen. Deze werkwijze, zoals wel gebruikelijk in Vlaanderen, kan niet toegepast worden in gemeenten met bijzonder taalstatuut. Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet medio december weten dat, om geen afbreuk te doen aan de bepalingen van de Pacificatiewet, de voorzitter van de OCMW-Raad benoemd moet worden op voorstel van de Raadsleden (en dus niet de verkozenen), die de voordracht pas na geheime stemming op de installatievergadering kunnen overmaken aan de Vlaamse Regering voor effectieve benoeming. 

Stemming
Na de traditionele kennisgeving van geldigheid en het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging met installatie van de OCMW-raadsleden verliep de stemming zoals verwacht: Dhr. Armand Hermans werd in afwachting van de effectieve benoeming als waarnemend kandidaat-voorzitter zelfs verkozen met unanimiteit. Het is nu wachten op de effectieve benoeming.

Vast comité
De leden van het vast comité werden op 14 oktober 2012 rechtstreeks verkozen: Dhr. Armand Hermans, Mevr. Van Langenhove-Huygens Jeanine (echtgenote van oud-burgemeester Marcel Van Langenhove) voor lijst W.E.M.M.E.L en Mevr. Andries-White Jane (echtgenote van voormalig burgemeester Chris Andries) en Jean-Claude Papaert voor lijst L.B.

Het vast comité is bevoegd voor het dagelijks bestuur en de interne werking van de diensten mits delegatie van de Raad. Het aantal leden en hun bevoegdheid is wettelijk vastgelegd.

Bijzonder comité
De samenstelling en het aantal mandaten voor het ‘bijzonder comité sociale dienst’, belast met het toekennen van hulpverlening van financiële, materiële, sociale, geneeskundige en psychologische aard, wordt op de eerstvolgende raadsvergadering de dato 17 januari vastgelegd.