Infovergadering over landschapsbeheersplan Park en Omgeving

WEMMEL – Op woensdag 21 november vindt om 20 uur in het gemeentelijk complex ‘Zijp’ een uiteenzetting plaats over het definitieve landschapsbeheersplan Park en Omgeving. Studiebureau Out-Site zal het plan aan de inwoners presenteren. Ter illustratie zullen in de zaal ook panelen opgesteld staan met daarop de uitgewerkte plannen, zoals die zijn goedgekeurd door de gemeente. Het dossier omvat heel wat werken voor de komende 27 jaar en zal in fases worden uitgevoerd. Een eerste project wordt de aanpak van de kerkomgeving zodat het probleem van de hellende muur rond de kerk kan verholpen worden. Nadien volgt onder meer een heraanleg van de wegen in het park en de oevers van de vijver. De opmaak van het landschapsbeheersplan wordt gesubsidieerd door Onroerend Erfgoed, net zoals de uitvoering ervan voor wat betreft de beschermde landschappen.

Het Nieuwsblad, 14 november 2012