Infomoment ‘Een geneesmiddel is geen snoepmiddel’ op maandag 7 oktober

Op maandagavond 7 oktober van 19 tot 21u wordt er een tweetalig informatiemoment rond gezond geneesmiddelengebruik georganiseerd waarbij een huisarts en apotheker uit Wemmel het onderwerp zullen toelichten.
Dit moment betekent ook het startschot voor een grootse inzamelactie voor vervallen en/of niet-gebruikte geneesmiddelen. De inzamelactie loopt tot midden november en u kan dergelijke medicatie binnenbrengen bij alle apothekers in Wemmel. U kan er vrijblijvend uw contactgegevens achterlaten en op het slotmoment, waarop u persoonlijk zal uitgenodigd worden, maakt u kans op een prachtige productenmand van bij de apotheker! We maken u er ook op attent dat u vervallen en/of niet gebruikte medicatie steeds kan binnenbrengen bij uw apotheker, ook als onze inzamelactie afgerond is. Kijk dus snel in je medicijnkastje, breng de vervallen en/of niet-gebruikte medicatie binnen en win! Elke deelnemer krijgt een attentie en maakt kans op een mooie productenmand geschonken door elke deelnemende apotheker: Apt Goossens, Apt Verfaillie, Apt Van Backlé, Apt Van Wemmel, Apt Dankcaers.

Het OCMW in het algemeen en het Lokaal Dienstencentrum in het bijzonder willen zich in de toekomst nog meer richten op preventie. Wanneer problemen snel en van bij het begin worden aangepakt, is de kans op een mooiere toekomst groter. In dit kader hebben de intergemeentelijke preventieadviseur alcohol en drugs en het LDC besloten de handen in elkaar te slaan en de campagne ‘Gezond Geneesmiddelengebruik’ op touw gezet.

Deelname is gratis, iedereen is welkom.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op het LDC (02/462.03.30 of ldc.activiteiten@wemmel.be>