IJveren voor gezonde financiën

Koen WeemaesOm een goede politiek te kunnen voeren voor de Wemmelaars, moeten in eerste instantie de gemeentefinanciën gezond zijn. Gezonde financiën zorgen ervoor dat de belastingen niet meer moeten stijgen. Gelet op de financiële reserves die in Wemmel elk jaar slinken, staan we voor een belangrijke uitdaging.

Een gemeentelijke begroting creëren met zo veel mogelijk budgettaire ruimte is een complexe oefening. De genomen maatregelen moeten zich vertalen in een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Vanaf 2014 leggen de Vlaamse overheid en Europa ons nieuwe en strengere richtlijnen op. Het spreekt voor zich dat we erover moeten waken dat we deze regelgevingen nauwkeurig volgen en dat we onze diensten klaarstomen om de overstap vlot te maken.

Het personeelsbeleid heeft een grote invloed op de uitgaven van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeentediensten zo efficiënt mogelijk kunnen werken en dat we het personeel zo optimaal mogelijk inzetten. Daarnaast moeten we rationeel gebruik maken van alle bestaande subsidiemogelijkheden, die in het verleden niet altijd werden benut. Zo bestaat er bijvoorbeeld het Agentschap voor de Infrastructuur van het Onderwijs (AGION). Deze instantie betaalt tot 80 procent van de infrastructuurwerken aan de schoolbesturen terug. In het verleden werd hier te weinig beroep op gedaan. Dat maakt dat u en ik onnodig dubbel betalen. En dat mag niet meer gebeuren.

Koen Weemaes
Researcher accountancy & finance – Vlerick Management School
Voorzitter N-VA afdeling Wemmel
Derde plaats gemeenteraad – Lijst W.E.M.M.E.L.