Gratis toegang plantentuin kost veel geld

plantentuinmeiseDirecteur Steven Dessein stelt aan de gemeentebesturen van Meise en Wemmel voor om jaarlijks 1,2 euro per inwoner te betalen, in ruil voor gratis toegang tot de Plantentuin. Beide gemeentebesturen reageren afwachtend.

De discussie om de toegang tot de Plantentuin gratis te maken voor de gemeenten Wemmel en Meise – waarop de botanische tuin is gelegen – laait opnieuw op. Oppositieraadslid Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) uit Meise: ‘Op 15 januari schreef de directeur een brief aan onze gemeente met de vraag om de samenwerkingsovereenkomst die afgesloten werd op 27 december 2001 met de gemeente Meise te herzien en om tot een nieuwe regeling te komen. Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat de Nationale Plantentuin nu de gemeente als melkkoe probeert te gebruiken.’

Grondgebied
‘De Nationale Plantentuin stelt de gemeente voor om 1,2 euro maal het aantal inwoners (nl. 18.500) te laten betalen. Dat komt neer op 22.200 euro voor één jaar gratis toegang voor haar inwoners. Wij pleiten ervoor dat onze inwoners gratis toegang krijgen en dat de ingang in Meise-dorp behouden blijft. Het park, dat grotendeels op het grondgebied van Meise ligt, dient voor de Meisenaars gratis toegankelijk te blijven voor groenrecreatie. Vele inwoners maken er ook dagelijks gebruik van: denken wij maar aan de scholen, onze jonge inwoners met kinderen en onze senioren die er dagelijks wandelen.’

‘De gemeente Meise heeft ook lasten van de Nationale Plantentuin: onder andere parking, het opruimen van bladeren, de veiligheidsgarantie bij vergaderingen van de Europese top enzomeer. De gratis toegang en het behoud van de in- en uitgang langs de Brusselsesteenweg is dan ook een mooie compensatie’, aldus Thaelemans.

Standpunt
Burgemeester Jos Emmerechts (CD&V) zegt dat het college nog geen standpunt heeft ingenomen. In buurgemeente Wemmel wordt door het college eveneens een afwachtende houding aangenomen. Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL): ‘1,2 euro per inwoner per jaar is echt veel geld. Doe dit maal 15.000 en het zou ons een bom geld kosten elk jaar opnieuw. Ik zou eerst willen weten hoeveel Wemmelaars er daadwerkelijk een bezoek brengen aan de Plantentuin. Het schepencollege van Wemmel besliste daarom dat directeur Steven Dessein een nieuw voorstel zou doen op basis van de exacte bezoekersaantallen uit Wemmel. Vanuit onze gemeente hebben we ook de vraag gesteld om een aantal dagen per jaar De Plantentuin gratis open te stellen voor Wemmelaars. We wachten nu de reactie af’, aldus Vansteenkiste.

Het Nieuwsblad, 9 februari 2013