Gouverneur schorst belastingsreglement

autodievenkaartjesProvinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant heeft het belastingreglement van Wemmel dat het plaatsen van kaartjes op auto’s wil aanpakken, geschorst. Belastingen mogen niet dienen om misdaad aan te pakken.

Wemmel wil komaf maken met het fenomeen van dievenbendes die tijdens het plaatsen van reclamekaartjes op wagens kijken of er waardevolle voorwerpen in wagens liggen en zo hun slag slaan. Op die kaartjes staat dan de vraag of je niet geïnteresseerd bent om uw wagen te verkopen.

Het fenomeen doet zich in Wemmel veelvuldig voor op de Limburg Stirumlaan en het Luitenant Graffplein. Het is ook al langer een plaag op de parking van de Makro in Machelen.

250 euro per inbreuk
Dus stemde de gemeente eind vorig jaar een gemeentelijk belastingreglement waarbij de kaartjes-plaatsers worden beboet met 250 euro per inbreuk. De LB-meerderheid had toen inspiratie opgedaan in andere gemeenten, onder meer Ukkel, waar het fenomeen van de kaartjes-plaatsers met die aanpak voor driekwart werd ingedijkt.

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte schorst nu dat belastingreglement om verschillende redenen. Zo strookt het reglement niet met de inhoud van een ander reglement, namelijk dat op de bedeling van reclamedrukwerk. Volgens de gouverneur is ook de wetgeving niet gevolgd en is er een probleem om de som te innen.

Het Wemmels reglement is ook een oneigenlijk gebruik van een belastingreglement. Zo kan de gemeente geen belastingreglement invoeren dat in feite politionele doeleinden heeft, met name het bestrijden van de misdaad. In dit geval dus het inbreken in wagens.

Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL) zat vorig jaar met de stemming van het belastingreglement nog in de oppositie en had toen ook zijn bedenkingen. Hij vroeg toen al of dit reglement administratief haalbaar is. Hij vreesde ook dat verenigingen die reclame maakten voor eetfestijnen via de bedeling van flyers achter ruitenwissers, geen slachtoffer zouden worden van het reglement.

Geen nieuw reglement
‘Het reglement zal nu dus niet worden toegepast’, zegt Vansteenkiste. ‘Ik denk ook niet dat we met een wijziging van de artikels een nieuw geldig reglement in het leven kunnen roepen, dat hetzelfde beoogt. Misschien kan er een aanpassing gebeuren in het politiereglement, maar ik twijfel of dit juridisch haalbaar is’, besluit de waarnemende burgemeester.’

Tijdens de stemming van het reglement eind vorig jaar onthielden Jan Verhasselt, Walter Vansteenkiste en Jacqueline Moreau (allen Lijst WEMMEL) zich omdat ze vragen hadden bij de uitvoerbaarheid en de wettigheid van het reglement.

Vansteenkiste vroeg tijdens die gemeenteraad, zo snel mogelijk een evaluatie van het nieuwe belastingreglement. Dat blijkt met de schorsing nu niet meer nodig te zijn.

Het Nieuwsblad, 25 januari 2013