Gemeenteraadscommissie financiën

commissie financiënDe gemeenteraadscommissie voor financiën zal bijeenkomen op woensdag 5 juni 2013 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Agenda
– goedkeuring verslag van 22/03/2013 ;
– stand van zaken in het kader van BBC (beheers- en beleidscyclus) ;
– budgetcontrole 1e kwartaal 2013 ;
– varia.

Version française

La commission de finances se réunit en date du mercredi 5 juin 2013 à 19.00 heures dans la salle du conseil de la maison communale.

Ordre du jour
– approbation du procès-verbal du 22/03/2013 ;
– état des démarches dans le cadre de la nouvelle méthode de gestion communale (BBC – beheers- en beleidscyclus) ;
– contrôle du budget 1° trimestre 2013 ;
– divers.