Gemeenteraad op 28 maart

website wemmel screenNu donderdag 28 maart is er om 19.30 uur gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De zitting is openbaar. De agenda vind je hier.

AGENDA GEMEENTERAAD 28/3/2013

1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 28 februari 2013
2. Budget 2013 : goedkeuring
3. VZW Pro Humanitate : goedkeuring begroting 2013
4. Belasting op tweede verblijven (goedkeuring na schorsing reglement)
5. Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor communicatie (goedkeuring na schorsing belasting)
6. Belasting op de aflevering van administratieve stukken n.a.v. prijsverhogingen door Federale Overheidsdienst + rijbewijzen in bankkaartmodel.
7. Verlenging besluit gemeentelijke tussenkomst voor de hernieuwing van het rijbewijs voor personen met een fysieke of geestelijke beperking.
8. Goedkeuring bestek, lastvoorwaarden, raming en gunningswijze mbt de aanleg van een kunstgrasveld – Gemeentelijk sportcomplex M. Van Langenhove
9. Goedkeuring Bijzonder Nood en Interventieplan (BNIP) : “Grootschalige en langdurige elektriciteitsonderbreking”.
10. Aankoop (tweedehands) bestelwagen voor de technische dienst via onderhandelingsprocedure.
11. Aankoop van een mobiele noodstroomgenerator. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
12. Aankoop van een zoutstrooier tbv de technische dienst : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
13. Aankoop van een klascontainer tbv de Franstalige Lagere School, Winkel 56. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
14. Wijziging Aanvullend Verkeersreglement – Steenweg op Brussel 140 schrappen gele onderbroken lijn
15. Wijziging Aanvullend Verkeersreglement – Schrappen verkeersdrempel J. Bruyndonckxstraat
16. Samenwerkingsovereenkomst 3Wplus Energie VZW betreffende het project van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE)
17. Oprichting milieuadviesraad (MAR)
18. Oprichting gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
19. Oprichting Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
20. Oprichting adviesraad lokale economie (ALE)
21. VZW Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap : aanduiding leden algemene vergadering
22. 3W Plus : aanduiding lid algemene vergadering
23. Vertegenwoordiger scholengemeenschap N-F

Version française

Séance du 28.03.2013, 19.30

Vous trouvez l’ ordre du jour du Conseil Communal ici.