Gemeente bestrijdt legionella in Residentie

walter vansteenkiste residentieIn de Residentie is een man ziek geworden na besmetting met de legionellabacterie. Die kan leiden tot de dodelijke veteranenziekte. De besmette man is inmiddels aan de beterhand. Hij is geen bewoner van de residentie voor ouderen. De gemeente neemt maatregelen.

Het is niet de eerste keer dat de legionellabacterie is aangetroffen in de Residentie in de Prins Boudewijnlaan. Enkele jaren geleden werd ook al vastgesteld dat in de waterleiding van verschillende badkamers legionella werd aangetroffen. De gemeente besliste toen om versneld alle badkamers van de flats die ook maar enig risico inhielden, te vernieuwen.

De longaandoening legionellose ontstaat wanneer mensen de legionella-bacterie inademen, via verneveling, zoals in een douche. Er bestaan verschillende varianten legionellose, waarvan een chronische variant dodelijk kan zijn. Risicogroepen zijn mensen met een verminderde weerstand, stevige rokers en ouderen.

Grondige renovatie
‘Vandaar ook dat we bij de eerste melding meteen in actie zijn geschoten’, zegt waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). ‘De Raad van Bestuur van de vzw Pro Humanitate, die instaat voor het beheer van de 168 seniorenflats in de Residentie, heeft beslist om de laatste 25 badkamers die nog geen grondige renovatie kregen, eveneens te vernieuwen. Alle leidingen waar legionella is aangetroffen, worden met chloor gespoeld en zijn tijdelijk buiten dienst. Van elf appartementen wordt de warmwaterinstallatie volledig vernieuwd. Eén appartement wordt helemaal gerenoveerd.’

Geen gevaar voor bewoners
‘Er is geen gevaar voor de bewoners. De man die de besmetting opliep, is geen bewoner. Bovendien is ook niet honderd procent zeker dat hij de besmetting in de Residentie heeft opgelopen. Omdat bij tests legionella in de waterleiding van de badkamers van de Residentie is aangetroffen, namen we geen enkel risico. Alle badkamers die nog geen grondige renovatie kregen, worden aangepakt.’

‘Hoe het komt dat legionella zich in de Residentie in de waterleiding voordoet? Dat heeft alles te maken met het weinige waterverbruik in sommige flats, en de te lange waterleidingkringen tussen de warmtebron en de kraan. Legionella voelt zich prima in stilstaand water tussen 25 en 60 graden. Eén keer warmer dan 60 graden worden de legionella-bacteriën vernietigd’, aldus Vansteenkiste, die de hele problematiek uitlegde naar aanleiding van een vraag op de gemeenteraad van raadslid Vincent Jonckheere (LB). Die wilde een gedetailleerd overzicht krijgen van de investeringen in de Residentie, waaronder dus de versnelde vernieuwing van de badkamers valt.

Het Nieuwsblad, 4 april 2013