Geen meerderheid voor sluitingsuur horecazaken

Het omstreden reglement van openbare orde waarbij horecazaken in de week om middernacht zouden moeten sluiten, haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. Twee leden van de Lijst Burgemeester stemden net als W.E.M.M.E.L, VB en drie ex-LB’ers tegen.

‘Het is een reglement van openbare orde en veiligheid’, legde burgemeester Chris Andries (LB) uit voor de druk bijgewoonde gemeenteraad. ‘Net zoals in Engeland willen we een sluitingsuur invoeren waarbij de muziek moet stoppen, er geen drank meer mag worden getapt en elke bezoeker de zaak moet verlaten.’

Evenementen
‘Het reglement geldt voor horecazaken in privé of openbare gebouwen, maar ook voor evenementen van één dag zoals fuiven en bals. Het sluitingsuur gaat in om middernacht en is van kracht tot 8 uur ‘s morgens in de week. In het weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, geldt het verbod van 1 uur ‘s nachts tot 8 uur ‘s morgens. Er kunnen afwijkingen worden toegestaan, maar die moeten worden aangevraagd aan het schepencollege. Die aanvragen moeten 30 dagen op voorhand binnen zijn, en het attest moet daarna uithangen’, aldus Andries.

De burgemeester kreeg meteen de wind van voor van fractieleider Walter Vansteenkiste van de lijst W.E.M.M.E.L. Vansteenkiste: ‘Ik vraag me af hoeveel klachten zo’n reglement rechtvaardigen?’

Daar kon de burgemeester enkel ‘verschillende’ op antwoorden.

‘Dit reglement treft wel alle horecazaken in Wemmel’, vervolgde Vansteenkiste. ‘De ene keer wordt gepraat over horecazaken, de andere keer over cafés of drank- en eetgelegenheden. Door dit reglement ontneem je handelszaken rechtszekerheid. Want er zijn ook broodjeszaken die voor 8 uur ‘s morgens openen.’

Donderdagavond
‘In het reglement is ook vergeten om een sluitingsuur voor donderdagavond te vermelden. Dat betekent dat cafés donderdagnacht gewoon kunnen open blijven. Het feit dat elke zaak naar het college moet stappen voor een uitzondering geeft aanleiding tot willekeur. Ik ben niet tegen het basisprincipe van het reglement, maar het moet worden verfijnd. En het zou ook beter zijn dat de verantwoordelijkheid bij de cafés zelf komt te liggen door hen een vergunning toe te kennen. Wie dan teveel over de schreef gaat, kant zijn vergunning verliezen. Dit reglement moet duidelijk herbekeken worden’, aldus Vansteenkiste.

Gemeenteraadsvoorzitter Bernard Carpriau (LB, MR) had er geen oren naar, en ging over tot de stemming van het reglement, maar LB-IC haalde met negen stemmen voor en elf tegen geen meerderheid. Marc Vervloet en Nathalie Dewell van de eigen LB-lijst stemden tegen. Naast de leden van Lijst WEMMEL en VB stemden ook Marcel Van Langenhove, Jacqueline Moreau en Monique Van der Straeten tegen het reglement om zaken in de week om middernacht te sluiten.

Bron: Het Nieuwsblad, 20 oktober 2012