Faciliteitengemeente Wemmel blijft zonder akkoord zitten

WEMMEL – Het ziet ernaar uit dat er in Wemmel geen coalitie, maar eerder een samenwerking tot stand zal komen over een beleidsplan. Dat zegt lijsttrekker Walter Van Steenkiste van de Lijst W.E.M.M.E.L. Pas daarna kan worden gepraat over het burgemeesterschap.

Uit Het Nieuwsblad van 15 november 2012

Een maand na de verkiezingen zitten de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in faciliteitengemeente Wemmel muurvast. De verkiezingen resulteerden er in een ingewikkelde situatie. Zowel de Vlaamse lijst W.E.M.M.E.L als de overwegend Franstalige Lijst van de Burgemeester haalden elk twaalf zetels. Het Franstalige UF (FDF) haalde de resterende zetel. Bij de aparte verkiezingen voor het OCMW haalde WEMMEL wel een meerderheid. Wat het aantal raadsleden in de gemeenteraad en het OCMW betreft, is de lijst Wemmel met achttien verkozenen (twaalf gemeenteraad, zes OCMW) de grootste lijst. In het schepencollege heeft de Lijst Burgemeester drie rechtstreeks verkozen schepenen, terwijl Wemmel er twee heeft. Een moeilijke situatie.

Gesprekken
Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L): ‘We hebben al verschillende gesprekken gevoerd met de Lijst van de Burgemeester, maar zonder resultaat. We hebben ook gepraat met fracties binnen LVB en met de UF-verkozene. Deze laatste heeft echter al publiek verklaard dat zij onder geen beding zal samenwerken met W.E.M.M.E.L dus die piste is afgevoerd.

Burgemeester Chris Andries heeft blijkbaar ook geen dertien verkozenen achter zich; waardoor alles muurvast zit. Toch hopen we op een doorbraak. Niet via een coalitie, want dat ligt allicht communautair te moeilijk, maar wel via een samenwerking. Wij zoeken verkozenen die achter een programma willen staan, want het is vijf na twaalf in Wemmel wat financiën betreft.’

‘Ik zeg al zes jaar dat we boven onze stand leven en dat de gemeente geld spendeert dat het niet heeft. We krijgen nu de eerste weerslag. Ondanks een verhoging van de belastingen, zijn er toch 650.000 euro minder inkomsten dit jaar. Dat komt omdat het effect van de versnelde inning van ‘Tax On Web’ is uitgewerkt. We moeten dus de tering naar de nering zetten.’

‘Wemmel wil inzetten op mobiliteit, veiligheid, openbaarheid van bestuur, onderwijs en andere domeinen, maar het moet betaalbaar zijn. De uitbreiding van de Franstalige school die er volgens LB absoluut moet komen, kan als de nood zich voordoet. Een nieuwe school zetten met twaalf klassen, zonder subsidies aan te vragen, kan Wemmel gewoon niet dragen. Een uitbreiding met de noodzakelijke klassen mét subsidie-aanvraag kan wel. En ook het historisch centrum -met de kerkmuur die op invallen staat- moet worden aangepakt. Maar ook met subsidies. En het zal allemaal betaalbaar en functioneel moeten zijn. Wemmel heeft geen geld voor luxe. Ik hoop dat de verkozenen dit allemaal beseffen. En als er daarrond een samenwerking kan komen, dan kan er over een burgemeester gepraat worden, maar ik herhaal: het moet eerst over inhoud gaan’, besluit Vansteenkiste.