Een open lijst voor iedereen

Lijst W.E.M.M.E.L zet zich in voor kinderen, mannen, vrouwen, jongeren, volwassenen en ouderen. Kortom, wij zijn er voor Wemmelaars die samen met ons hun steentje willen bijdragen aan het Welzijn, de Expansie, het Milieu, de Mobiliteit en het Eigentijdse Leven van iedereen. Als ervaren mandataris ben ik fier om samen met deze ploeg mee vorm, inhoud en gestalte te geven aan de toekomst van onze mooie gemeente.

Monique Van der Straeten
Schepen van Nederlands en Flankerend Onderwijs,
Kinderopvang en Sociale Zaken
Kandidaat Lijst W.E.M.M.E.L