Een dagverzorgingscentrum in Wemmel?

De OCMW-kandidaten van lijst W.E.M.M.E.L willen de mogelijkheid onderzoeken om in onze gemeente een dagverzorgingscentrum te realiseren. Vlaanderen telt momenteel 151 dagverzorgingscentra, allen verbonden aan een woonzorgcentrum en gefinancierd door het RIZIV. Vanaf eind 2012 kan Vlaanderen zelf dagverzorgingscentra oprichten, met eigen erkenningsnormen en financiering.

Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging aan ouderen. Ze kunnen er samen koken, eten, boodschappen doen… In tegenstelling tot een woonzorgcentrum gaan de ouderen in een dagverzorgingscentrum ‘s avonds naar huis. Een opsteker voor zorgbehoevende ouderen die langer thuis willen wonen én voor hun familie of vrienden wiens taak dit kan verlichten.

Uit de actualiteit: http://www.zorgnetvlaanderen.be/Nieuws/Pages/Westrevennaarééndagverzorgingscentrumpergemeente.aspx
Bron foto: Het Nieuwsblad, 11 juli 2012