Dynamisch en met visie

Als voorzitter doet het mij echt plezier om de Lijst W.E.M.M.E.L aan u voor te stellen. Wemmel staat de komende jaren immers voor tal van uitdagingen. Denk maar aan de voetpaden, de sporthal, het park, het parkeerbeleid … En dan spreek ik nog niet van de invloed van de steeds groter wordende hoofdstad Brussel, de opening van de Europese school in Laken, de toenemende eenoudergezinnen, enzovoort.

Allemaal factoren die in onze gemeente een belangrijke rol gaan spelen in een financieel moeilijke periode. Een coherente beleidsvisie dringt zich meer dan ooit op, want in het verleden werden te veel beslissingen ad hoc genomen. Nu is de tijd gekomen om verder te  kijken en alles in goede banen te leiden.

Maar vooruitblikken wil niet zeggen dat we het verleden moeten vergeten. Graag citeer ik Anne Teresa De Keersmaeker. Zij vertelde tijdens de viering van de ereburgers van Wemmel dat de Chiro, scouts, muziekschool, het Hooghuis … haar tijdens haar jeugd hebben gevormd tot wie ze nu is. En dat uitgangspunt vinden wij ook belangrijk. Samenlevingsopbouw en de ondersteuning van het sociaal-cultureel leven staan ook centraal in ons  programma.

Lijst W.E.M.M.E.L bestaat uit een verscheidenheid van mensen. En het is net die diversiteit die ons sterk maakt. Met respect voor elkaar scharen we ons samen achter ons programma. U komt de komende maanden ongetwijfeld meer te weten over onze inhoudelijke denkpistes en standpunten. Daarnaast krijgt u de kans om onze kandidaten beter te leren kennen. Samen gaan we voor een leefbaar Wemmel met respect voor iedere Wemmelaar.

Een prettige vakantie.
We ontmoeten elkaar ongetwijfeld op de Wemmelse jaarmarkt.

Gemeenteraadslid Raf De Visscher
Voorzitter en kandidaat Lijst W.E.M.M.E.L