Dossier ‘Wonen in Vlaams-Brabant’ 2013

Een stand van zaken van wonen en woonbeleid in Vlaams-Brabant

Dit dossier bevat een brede omgevingsanalyse van het wonen en een stand van zaken van het woonbeleid in Vlaams-Brabant. De verschillende facetten van de vraag naar woningen, het aanbod en de prijzen worden samengebracht en toegelicht, waarbij wordt ingezoomd op de deelmarkten (huur- en koopmarkt, private en sociale woningmarkt). Inhoud dossier:

  • Deel I: De vraag naar woningen in Vlaams-Brabant
  • Deel II: Het woonaanbod in Vlaams-Brabant
  • Deel III: In de kijker: wonen voor ouderen
  • Deel IV: Betaalbaarheid van het wonen
  • Deel V: Beleid

Link:
Dossier ‘Wonen in Vlaams-Brabant’ 2013 (Delen I, II en III) [PDF, 69 blz, 19,87 MB]
Dossier ‘Wonen in Vlaams-Brabant’ 2013 (Delen IV en V) [PDF, 79 blz, 14,95 MB]

Bron: persbericht provincie Vlaams-Brabant, 25 maart 2013