Dossier: moedertaal in de Rand

Slechts de helft van de kinderen die in 2011 in Halle-Vilvoorde geboren werd, had als moedertaal het Nederlands. Bij ruim een kwart was dat het Frans. Vooral in de Rand blijken de moeders anderstalig. Dat blijkt uit een dossier van het Steunpunt Sociale Planning. En een kwart van de pasgeboren Vlaams-Brabanders had een ouder van niet-Belgische origine. In de Rand is dat nog meer.

lees meer

Bron: Nieuwsbrief documentatiecentrum Vlaamse Rand – www.docu.vlaamserand.be