Dossier met analyse gemeenteraadsverkiezingen

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd een dossier opgemaakt met daarin de data voor de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand en een analyse. U vindt er gegevens over het kiezerskorps en de participatie van niet-Belgen, over de politieke competitie, de context, de uitslagen zelf en de coalitievorming achteraf. 

lees meer

Bron: Nieuwsbrief documentatiecentrum Vlaamse Rand – www.docu.vlaamserand.be