Dagorde OCMW-raad 20/2

ocmw logoIedereen is welkom op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op  woensdag 20 februari om 19.30 uur. Deze vergadering vindt plaats in de Residentie Geurts – lokaal dienstencentrum  – 1ste verdieping.

 DAGORDE :

                      I.        Openbare zitting  

 1. Goedkeuring notulen
 2. Recht van voorkoop
 3. Lokaal dienstencentrum
 4. Hervaststelling begrip dagelijks bestuur
 5. Verlenen delegatie door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan het vast bureau en secretaris
 6. Omschrijven van het begrip dagelijks personeelsbeheer secretaris – hervaststelling
 7. Aanduiden van een vertegenwoordiger van het lokale beleid in het Regionaal Platform van Adviesraden voor Senioren.
 8. Aanduiden afgevaardigde van het OCMW op de Algemene Vergadering van Haviland van 21 maart 2013 en goedkeuring van de agenda
 9. Samenwerkingsproject CAW-OCMW 01/01/2013 tot 31/12/2013 in het kader van schuldhulpverlening

–       Beslissing deelname

–       Aanduiden mandataris voor de stuurgroep

–       Aanduiden personeelslid voor de voorbereiding  regionale intervisiegroep voor hulpverleners

 1. Sanwerkingsovereenkomst tolkendienst Babel
 2. Vaststellen presentiegeld raadsleden voor de verschillende organen.
 3. Huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW 

                    II.        Gesloten zitting  

 1. Kennisneming besluiten secretaris in het kader van het dagelijks personeelsbeheer
 2. Sociaal verhuurkantoor
 3. Budget en financiën OCMW Wemmel – toelichting door secretaris en financieel beheerder
 4. Toegang Belfiusweb