Culturele en sociale uitdagingen

Als u voor Lijst W.E.M.M.E.L. kiest, kiest u voor een transparant, begrijpbaar en open beleid zonder communautaire achtergrond. Wij spreken niet van Vlamingen en Franstaligen, maar van Wemmelaars. Reden te meer om mij als kandidate in te zetten voor deze lijst, die ruimte en ambitie heeft om ook een sociaal en cultureel programma te realiseren: twee thema’s die mijn voorkeur wegdragen.

SOCIAAL

  • Enerzijds pleit ik voor een sociaal beleid dat Wemmelaars stimuleert en motiveert om buiten te komen, zich te verenigen en geen vreemden voor elkaar te zijn, ondanks de taalverschillen. En dit in de vorm van verenigingen, buurtfeesten, (taal)cursussen, opleidingen, …
    Sociaal contact bevordert de integratie
    , het samenhorigheidsgevoel en wakkert het dorpsgevoel weer aan. Binnen Wemmel zijn er heel wat verenigingen nu al actief, maar met meer logistieke, structurele en financiële steun van de gemeente, bereiken deze verenigingen elke Wemmelse woonkamer en is er ruimte voor nieuwe initiatieven waarbij alle inwoners, zowel Vlamingen, Franstaligen als anderstaligen, kunnen samenkomen.
  • Anderzijds word ik dagelijks eveneens geconfronteerd met een andere sociaal fenomeen binnen onze gemeente, de sociale armoede. Door mijn beroep sta ik in nauw contact met de sociale diensten en het OCMW en proberen we samen concrete begeleiding en bijstand te leveren aan de inwoners van Wemmel om een oplossing te bieden voor de vele financiële problemen en sociale armoede die heerst binnen onze gemeente. Een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten (gemeente, OCMW, politiediensten, …),  een transparanter beleid en een persoonlijke aanpak is vereist.

CULTUUR is een middel, een werktuig en een drijfveer om mensen samen te brengen, te motiveren en te stimuleren, ongeacht hun afkomst. Wemmel kent een groot aantal inwoners van buitenlandse afkomst, zoals mezelf. Vaak vormt het taalgebruik een rem op de integratie en de deelname aan het openbaar leven in Wemmel terwijl cultuur juist taaloverstijgend kan zijn. Talent en verenigingen genoeg in Wemmel (Anne Teresa De Keersmaeker, Johan Verminnen, Nicole en Hugo …), stuk voor stuk voorbeelden die aantonen dat Wemmel leeft en geniet, zelfs buiten de taal- en landsgrenzen. Maar we moeten daarin verder gaan. De doelgroep is er, de noden zijn er en er is duidelijk vraag naar.

Het decreet lokaal cultuurbeleid verplicht het oprichten van een gemeentelijke cultuurraad. Het huidige gemeentebestuur weigert pertinent om dit gemeentelijke culturele adviesorgaan op te richten conform het decreet. Wij Wemmelaars lopen hierdoor zelfs subsidies en financiële steun mis. Ik ben ervan overtuigd dat het oprichten van een gemeentelijke jeugd- en cultuurraad een stap in de goede richting is. Dit creëert ruimte voor overleg en leidt tot nieuwe ideeën en voorstellen, aangepast aan de noden van iedereen die actief wil deelnemen aan het sociaal culturele leven in Wemmel.

Marwa Kabbar
12e plaats – gemeenteraad