Chris Andries zet stap terug als schepen van Cultuur

chris andriesChris Andries (LB), nu nog schepen van Cultuur, zal eind dit jaar ontslag nemen uit het Wemmelse schepencollege. Dat bevestigt hij in een brief aan zijn kiezers en sympathisanten. Hij zal daarna als onafhankelijk raadslid zetelen.

Ex-burgemeester Chris Andries (LB) schreef een brief aan zijn kiezers en sympathisanten, die inmiddels via facebook is uitgelekt. Hij ontkent de inhoud ervan niet.

‘De tweetalige Lijst van de Burgemeester (LB) scoorde veel minder goed dan gehoopt’, stelt Andries in de brief. ‘Als lijsttrekker wil ik een deel van de verantwoordelijkheid opnemen. Ik kreeg wel met 1.984 voorkeurstemmen, de meeste stemmen van Wemmel, en dus zou ik logisch gezien voorgesteld worden als burgemeester.

Ontgoocheld

‘Maar zelfs een gedeeld mandaat met de lijst WEMMEL werd geweigerd. Ik zag lijdzaam toe hoe sommige verkozenen van LB, ontgoocheld door hun verkiezingsresultaat, weigerden om me te steunen. Erger nog, sommigen eisten betaalde mandaten of eisten een deel van het burgemeesterschap. Anderen eisten het ontslag van Christine Lemmens, een als schepen verkozen onafhankelijke kandidate van LB.’

‘Ik was zelfs bereid om mijn burgemeesterschap te delen met schepen Bernard Carpriau (702 voorkeurstemmen). Maar het werd een ‘afrekening’ onder kandidaten en tegen mij – een houding die ik bestempel als minachting voor de keuze van de Wemmelse kiezers en als een totaal gebrek aan politieke moraal en ethiek. Deze afrekening uitte zich publiek, toen vier verkozen raadsleden van LB – in een geheime stemming – niet voor mij stemden als kandidaat waarnemend burgemeester. Dit was een publiek verraad, dat kwaad bloed zet, en zich nog herhaalde, bij de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. Opnieuw stemden twee LB‘ers voor de Lijst WEMMEL.’

‘Maar ik draai nu de bladzijde om. Wemmel heeft een goed bestuur nodig. Er is een politiek akkoord tussen LB en Lijst WEMMEL over het beleidsplan en mandaten. Het college, onder leiding van de nieuwe burgemeester Walter Vansteenkiste, werkt positief. Ook in de gemeenteraad is er een geest van samenwerking tussen beide lijsten.’

Onafhankelijk raadslid

‘Toch zijn er nog die diepe, open wonden. De laatste maanden van mijn politieke leven waren, wegens de ruzies en het verraad binnen LB, zeer zwaar op fysisch en psychologisch vlak. Gelukkig was er de steun van mijn echtgenote, familie en vrienden. Ik betreur de niet-aflatende aanvallen en ruzies binnen LB. Daarom besliste ik om na 25 jaar zware inzet, in de nabije toekomst niet langer deel uit te maken van de ‘Lijst van de Burgemeester’. Ik kan niet werken met mensen die me stokken in de wielen steken.’

‘Na deze Wemmelse politieke ontgoocheling, kreeg ik van vele Wemmelaars de raad om van het leven te genieten met de kinderen, de kleinkinderen, vrienden en kennissen en ik ga dit doen. Op het einde van dit jaar zal ik mijn ambt van schepen ruilen voor een van onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad. In het college zal Vincent Jonckheere, een tweetalige en ‘onafhankelijke’ kandidaat van LB me vervangen’, stelt Andries in de brief.

Het Nieuwsblad, 20 juni 2013