Campagne tegen partnergeweld

De gemeente Wemmel zal eind deze maand deelnemen aan een campagne tegen partnergeweld, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant. In de week van 26 november zullen aan het onthaal van het gemeentehuis en in de bibliotheek pleisterdoosjes worden uitgedeeld, met een boodschap over partnergeweld. Op die manier wordt aangegeven dat huiselijk geweld niet normaal is, dat je erover kan praten en dat hulp mogelijk is. 

De voorbije jaren kwam er veel positieve respons op de actie van de provincie, en bleek dat sommige mensen er nood aan hadden om hun verhaal te doen. Partnergeweld is het grootste geweldsprobleem waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Zondag 25 november wordt er ook internationaal stilgestaan bij de problematiek.

Bron: www.wemmel.be

Version française

Campagne contre la violence conjugale

La commune de Wemmel participera à la fin du mois à une campagne contre la violence conjugale, organisée par la province du Brabant flamand. Durant la semaine du 26 novembre, l’accueil de la maison communale et la bibliothèque distribueront des boîtes de sparadraps comportant un message au sujet de la violence conjugale. Une manière de montrer que la violence conjugale n’est pas un phénomène normal, qu’il est possible d’en parler et de recevoir de l’aide. Les années précédentes, l’action de la province a fait l’objet de nombreuses réactions positives et il s’est avéré que certaines personnes avaient en effet besoin d’en parler.

La violence conjugale est le plus gros problème de violence auquel notre société est confrontée. Le dimanche 25 novembre sera également la journée mondiale de lutte contre la violence conjugale.