Bouw refter Franstalige school goedgekeurd

WEMMEL – De gemeenteraad keurde de bouw van een nieuwe refter voor de Gemeentelijke Franstalige Basisschool goed. Kostprijs: 444.194 euro exlusief BTW.

Gemeenteraadslid Raf De Visscher (WEMMEL) vroeg waarom er voor deze bouw geen subsidies zijn aangevraagd. Gemeenteraadsvoorzitter Bernard Carpriau (LB-MR) antwoordde dat de bouw niet langer kon wachten. Carpriau: ‘Momenteel moeten de kinderen hun boterhammen in de klasjes zelf opeten, en dat is niet houdbaar. Vandaar deze beslissing om het dossier versneld goed te keuren’, aldus Carpriau. Zowel oppositie als meerderheid keurden de bouw goed. Enkel raadsleden Jan Verhasselt (WEMMEL, N-VA) en Lucia Van Baden (Vlaams Belang) onthielden zich. Dat doen ze principieel bij elk punt dat op de gemeenteraad komt over de Franstalige school, omdat die de verfransing van de faciliteitengemeente volgens hen in de hand werkt. ‘Doordat de Franstalige school met de komst van de faciliteiten destijds werd opgericht in een Vlaamse gemeente met faciliteiten, betalen wij onze eigen verfransing’, vindt Verhasselt.

Het Nieuwsblad, 30 november 2012