Armand Hermans: nieuwe OCMW-voorzitter

Na 28 jaar OCMW-voorzitterschap in Wemmel geeft Jean-Marie Geurts (LB) de fakkel door aan Armand Hermans (W.E.M.M.E.L). De nieuwe voorzitter zal zich in een sneltempo moeten inwerken, want het OCMW staat voor heel wat uitdagingen. Lijst W.E.M.M.E.L dankt Jean-Marie Geurts voor al zijn inzet voor het OCMW.

Jean-Marie Geurts werd in 1984 OCMW-voorzitter en kon toen beschikken over anderhalve voltijdse kracht om de dienst te ondersteunen. Het OCMW kreeg toen drie dossiers voor steunaanvragen per maand. Maar intussen loopt dat aantal op tot ongeveer 120 per maand. Dat gaat onder meer over aanvragen voor tussenkomsten in de gas- en elektriciteitsfacturen, ziekenhuiskosten, budgetbeheer en huisvestingsproblemen. ‘Het OCMW is sterk geëvolueerd’, zegt afscheidnemend OCMW-voorzitter Jean-Marie Geurts. ‘Vandaag werken er 11 voltijds-equivalenten op de sociale dienst en administratie van het OCMW, aangevuld met de medewerkers van het Lokaal Dienstencentrum en de ondersteunende diensten zoals de poetsdienst. In totaal kom je dan op een 50-tal mensen. Dat is een bedrijf dat je moet beheren. De noden zijn even talrijk als nijpend. Om te beginnen is er het plaatsgebrek voor de diensten van het OCMW. Ik had graag nog een gebouw voor de administratie opgetrokken, maar vanuit het gemeentebestuur kreeg ik geen groen licht. Voor mij is een gebouw echter een middel en geen doel. Ik wil gewoon dat de diensten een degelijke ruimte hebben. Om ‘tijd te kopen’ hebben we daarom het gebouw rechts naast het administratief gebouw op De Limburg Stirumlaan verworven. De dienst ouderenzorg zal vanuit de Residentie kunnen werken’, weet Geurts, die zijn opvolger het allerbeste toewenst. En die opvolger is Armand Hermans. Hij is financieel en administratief directeur in de sector ouderenzorg van de vzw Emmaüs, en kent de sociale sector goed. Armand Hermans: ‘Ik zal me zo snel mogelijk inwerken. Inmiddels ben ik daar al volop mee bezig, ik volg al een tijdje alle openbare vergaderingen van de OCMW-raad, en krijg de nodige informatie door. De uitdagingen voor het OCMW situeren zich zowel in de residentiële ouderenzorg (onder meer rustoorden en serviceflats) maar ook alle thuiszorg en ondersteunende diensten zijn zeer belangrijk en moeten verder worden uitgebouwd. Via de parochie heb ik ook de nodige insteek over armoede en asielzoekers, want ook daar is de nood in alle leeftijdsgroepen hoog. Ik hoop dat we goed met het nieuwe gemeentebestuur zullen kunnen samenwerken. Dat is in het belang van alle Wemmelaars over taalproblematiek en partijgrenzen heen’, besluit Hermans. Die aanpak zal ook nodig zijn, want de OCMW-werking loopt ook na de (moeilijke) vorming van een nieuw gemeentebestuur gewoon verder.

Het Nieuwsblad, 2 januari 2013