Agenda politieraad 1/2

logo politie amowVanavond, 1 februari om 20 uur, is het de eerste politieraad van de nieuwe legislatuur. Monique Van der Straeten en Raf De Visscher leggen voor de lijst W.E.M.M.E.L de eed af in de raad. Bekijk hier de agenda.

Het politiecollege van de politiezone bestaande uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel, verzoekt de leden van de politieraad in zitting te vergaderen op 1 februari 2013 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

AGENDA 

OPENBARE ZITTING

Verslag

01 Mededeling van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad in de politiezone AMOW 

02 Kennisname van ontslagen of onverenigbaarheden 

03 Installatie en eedaflegging van de effectieve raadsleden – akte van eedaflegging 

04 Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de politieraad 

05 Vaststellen van het stemgewicht van de leden van de politieraad 

06 Goedkeuring verslag en notulen van de politieraad 3/12/2012 

Personeel

07 Vacantverklaring via mobiliteit, van één (1) voltijdse betrekking van een inspecteur (INP) recherche (basiskader) in PZ AMOW – ten behoeve van de dienst recherche 

08 Aanwervingen in deficitaire politiezones : prioritaire toelating door de Minister, bevraging aspiranten in opleiding 

Logistiek

 09 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de voorwaarden voor het afsluiten van een contract met een uitvoerend IT consultant ter versterking van de interne IT-afdeling

Version française

Agenda conseil de police 1/2

Le Collège de police de la zone de police composée des communes de Asse, Merchtem, Opwijk et Wemmel prie les membres du Conseil de police de se réunir le 1 février 2013 à 20 heures en la salle du conseil de la maison communale de Asse, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Cliquez ici pour télécharger l’agenda