Agenda OCMW-raad 13/3

ocmw logoIedereen is welkom op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn  op  woensdag 13 maart om 19.30 uur. Deze vergadering vindt plaats in de Residentie Geurts – lokaal dienstencentrum  – 1e verdiep.

 DAGORDE : 

                     I.        Openbare zitting  

 1. Goedkeuring notulen
 2. Recht van voorkoop-        
 3. Lokaal dienstencentrum-        
 4. Vaststellen van de voorwaarden voor het verlenen van een visum door de financieel beheerder
 5. Sociaal verhuurkantoor – lidmaatschap  Huurpunt
 6. Sociaal verhuurkantoor – jaarverslag 2012
 7. Sociaal verhuurkantoor – rookmelders
 8. OCMW-gebouw de Limburg Stirumlaan 120
 9. Tevredenheidsenquête
 10. 3Wplus – energie  –  samenwerkingsovereenkomst betreffende het Fonds ter Reductie Globale Energiekost (FRGE)
 11. Aanduiden van een afgevaardigde en een plaatsvervanger vanuit het OCMW voor de beleidsgroep 3wplus – energie
 12. Jongerendag Youth Tube
 13. Budgetwijziging 1 – 2013

                    II.        Gesloten zitting  

 1. Kennisneming besluiten secretaris in het kader van het dagelijks personeelsbeheer
  * Aanwerving maatschappelijk assistenten
  * Bepalen individuele wedde
  * Diverse aankopen
 2. Verlenging loopbaanonderbreking
 3. Statutaire benoeming stafmedewerker
 4. Sociaal verhuurkantoor – stopzetting huurovereenkomst – schadevergoeding – herziening beslissing 30 januari 2013
 5. Toekenning eretitel – principebeslissing
 6. Budget OCMW Wemmel – toelichting door secretaris
 7. Belfius toegang