Activiteiten tijdens Week van de Valpreventie

logo Week van de ValpreventieTijdens de week van de valpreventie vinden overal in Vlaanderen activiteiten plaats rond vallen en valpreventie. Dit jaar wordt het belang van bewegen extra in de verf gezet. Ook in het lokaal dienstencentrum Eureka wordt deze week extra aandacht besteed aan de preventie van valpartijen en aan gezond bewegen. 

Maandag 22 april starten we onze portie gezond bewegen met de seniorobics voor gevorderden. Mevr. Lauwers geeft extra tips om dagelijks in beweging te blijven. Zij leert ons ook hoe we kunnen rechtkomen na een valpartij en we oefenen dit in de praktijk.

→ Duur: van 9u tot 10u
→ Plaats: eerste verdieping van de Residentie, Prins Boudewijnlaan 12
→ Deelnemersprijs: gratis!

Knelpuntenwandeling: In de namiddag neemt mevr. Derycke ons op sleeptouw door Wemmel. We maken een korte wandeling en staan stil bij veilige en onveilige situaties in onze vertrouwde omgeving. We lijsten deze netjes op zodat we ze nadien kunnen doorgeven aan de bevoegde instanties. We noteren ook de deelname van hoofdinspecteur Degelaen, politiezone Amow.

→ Duur: van 14u tot 16u30
→ Plaats: vertrek vanuit de Residentie, Prins Boudewijnlaan 12
→ Deelnemersprijs: gratis!

Dinsdag 23 april wordt iedereen uitgenodigd voor een portie “digitale gym” met de kinect.
We combineren vandaag de digitale week met de week van de valpreventie en dat wordt dan “digitale gym”. Xbox kinect is een spelconsole die we kunnen besturen met ons eigen lichaam. Kom deze moderne manier van bewegen uitproberen en laat je verleiden door een spelletje bowling, of een heuse vijfkamp. Het ontdekken waard!!

→ Duur: van 14u tot 16u
→ Plaats: eerste verdieping van de Residentie, Prins Boudewijnlaan 12, blok A
→ Deelnemersprijs: gratis

Iedereen heeft wel al eens gehoord over Facebook, Twitter… maar hoe werken deze nieuwe media juist? Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren ervan? Deze avond geeft Mr. Wets een beknopte uitleg over dé nieuwste trend in het computerlandschap, de sociaalnetwerksites! Kom gerust luisteren! Zo kan je in de toekomst vlotjes meepraten met kinderen en kleinkinderen!

→ Duur: van 19u30 tot 21u
→ Plaats: eerste verdieping van de Residentie, Prins Boudewijnlaan 12, blok A
→ Deelnemersprijs: gratis 

Woensdag 24 april bewegen we in het water tijdens de aquagym.

→ Duur: van 14u tot 15u30
→ Plaats: vertrek aan de Residentie, Prins Boudewijnlaan 12
→ Deelnemersprijs: € 3,00 of via abonnement

Donderdag 25 april  gaan we op bezoek bij het maandelijkse ledenfeest van de OKRA om er de kennis rond vallen te testen aan de hand van een kleine “Val Quiz

→ Duur: van 14u tot ….
→ Plaats: zaal SKC, K&H De Raedemaekerlaan

Vrijdag 26 april: We sluiten de week af met een portie seniorobics en een lange wandeling.

De namiddag brengt ons naar Sint-Ulriks-Kapelle waar we een stukje van de Hoppewandeling verkennen. De wandeling is ongeveer 9 km. Gelieve bij inschrijving te melden indien u over eigen vervoer beschikt.

→ Duur wandeling: van 14u tot 16u30
→ Plaats: vertrek vanuit de Residentie, Prins Boudewijnlaan
→ Deelnemersprijs: gratis

Info en inschrijvingen: OCMW Wemmel – Lokaal Dienstencentrum Eureka – Lieve Verschueren – centrumleider – lieve.verschueren@wemmel.be of via 02 462 03 30

Version française

Semaine de la prévention de chutes: du lundi 22 au vendredi 26 avril au Centre de Services Local Eureka – CPAS Wemmel

Pendant la semaine de la prévention de chutes, des activités auront lieu partout sur le sujet des chutes et de la prévention des chutes sous tous les aspects. Cette année, l’importance de bouger est mis en exergue. Le Centre de Services Local consacre aussi, cette semaine, une attention particulière aux chutes et aux exercices sains.

Nous débutons lundi 22 avril avec notre action de « bouger sainement » grâce au seniorobic avancés. Mme. Lauwers nous donnera des conseils pour rester chaque jour en mouvement. Elle nous apprendra comment se relever en cas de chute et nous en ferons l’exercice pratique.

→ Horaire : de 9h à 10h
→ Lieu : dans la Résidence, Avenue Prince Baudouin, 12 – 1e étage, bloc A
→ Participation aux frais : gratuit !

Dans l’après-midi, Mme. Derycke nous balade dans Wemmel. Nous ferons une courte promenade goulots d’étranglement et nous nous attarderons à observer les situations sûres et moins sûres de notre environnement familier. Nous accorderons une attention particulière aux dangers que nous rencontrerons lors de notre promenade. Nous en dresserons la liste afin de la transmettre ensuite aux personnes compétentes. Inspecteur Degelaen, zone de police Amow, participera à la promenade.

→ Horaire: de 14 à 16h30
→ Lieu: départ depuis la Résidence, Avenue Prince Baudouin 12
→ Participation aux frais: gratuit !

Mardi 23 avril, vous êtes tous invités à une action “gym digitale” avec Kinect. Nous combinons la semaine digitale avec celle de la prévention des chutes, ce qui donne : « gym digitale ». Xbox Kinect est une console de jeu que nous pouvons conduire avec notre propre corps. Venez tester cette façon moderne de bouger et laissez-vous séduire par une partie de bowling ou un vrai pentathlon. A découvrir !!

→ Horaire : de 14h à 16h
→ Lieu : la Résidence, Avenue Prince Baudouin, 12 – 1e étage, bloc A
→ Participation aux frais: gratuit!

Tout le monde en a entendu parler : Facebook, Twitter… Mais comment ces nouveaux médias fonctionnent-ils ? Quelles en sont les possibilités, quels en sont les dangers ? Ce soir, Mr. Bosmans vous expliquera de façon concise ce qu’il faut savoir sur cette récente tendance en informatique : les réseaux sociaux. N’hésitez pas à venir! Vous pourrez ainsi parler couramment de ce sujet avec les enfants et petits-enfants !

→ Horaire : de 19h30 à 21h
→ Lieu : dans la Résidence, Avenue Prince Baudouin 12, au 1e étage, bloc A
→ Participation aux frais: gratuit!

Mercredi 24 avril, nous serons en mouvement dans l’eau lors de l’aquagym.

→ Horaire : de 14h à 15h30
→ Lieu : départ depuis la Résidence, Avenue Prince Baudouin, 12
→ Participation aux frais: € 3,00 ou abonnement

Jeudi 25 avril nous testerons nos connaissances avec un “quiz chutes”. Ceci passera à la réunion de Okra.

→ Horaire : de 14h à …
→ Lieu : dans la salle SKC, Avenue K&H De Raedemaeker 

Et nous clôturerons la semaine vendredi 26 avril avec une nouvelle action de seniorobic et une longue promenade. L’après-midi, nous allons à Sint-Ulriks-Kapelle. La distance est d’environ 9 km. Merci, lors de votre inscription, de nous préciser si vous disposez d’une voiture.

→ Horaire promenade: de 14 à 16h30
→ Lieu: au départ de la Résidence, Avenue Prince Baudouin, 12
→ Participation aux frais : gratuit. 

Plus d’info et inscriptions?
CPAS Wemmel – Centre de Services Local Eureka – Lieve Verschueren – responsable du Centre – lieve.verschueren@wemmel.be ou 02 462 03 30