Aangepaste profielschets Wemmel

De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft haar gemeentelijke profielschetsen geactualiseerd. ‘De datareeksen zijn opgebouwd op basis van cijfergegevens die op 1 maart 2013 beschikbaar waren en handelen over een periode van 10 jaar of over de evolutie sinds de start van vorige legislatuur (2006). Deze set biedt tevens de gelegenheid de eigen gemeente te vergelijken met een groep gelijkaardige gemeenten (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. De evoluties in de tijd en de positionering van de gemeente in een bredere context zijn een goed vertrekpunt voor het stellen van prioriteiten.’

Bekijk hier de profielschets van Wemmel.

Bron: studiedienst Vlaamse Regering